Γενικά

Το μήνυμα του Έτους

4 Οκτωβρίου 2008

Μετανοείτε, ήγγικεν η βασιλεία των ουρανών.

(Ματθ. 3,2)