Υπόθεση Μονής Βατοπαιδίου

Προτάσεις Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου

20 Οκτωβρίου 2008

Προτάσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου προς τον Υφυπουργό Οικονομίας , και προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Δείτε το έγγραφο στην

Σελίδα μας

Πηγή: Ρομφαία