Υπόθεση Μονής Βατοπαιδίου

Ανοιχτή επιστολή πρός τον Γέροντα Εφραίμ απο την Σύρο

14 Νοεμβρίου 2008

Ανοιχτή επιστολή πρός τον Γέροντα Εφραίμ απο την Σύρο

cross-in-stormΠανοσιολογιώτατο Καθηγούμενον Ιεράς Μεγίστης
Μονής Βατοπεδίου Αγίου Όρους Γέροντα Εφραίμ

——————————————-

Σεβαστέ μας Πάτερ και Γέροντα, υγιαίνετε, Πάντοτε Χαίρετε Εν Κυρίω μετά της αδελφότητάς Σας.
Καθημερινώς με θλίψη, πόνο και οδύνη, βλέπουμε να γίνεσθε στόχος ποικίλων ανθρώπων από τηλεοράσεως και εφημερίδων.
Αμιλλώνται μεταξύ των ποίος εξ αυτών θα πεί τα πιο πικρά, συκοφαντικά, ειρωνικά λόγια, χαρακτηρισμούς πικρόχολους εως και αήθεις, ώστε να Σας μειώσει, εξευτελίσει και εξουθενώσει ηθικά και πνευματικά και φυσικά και την Ιεράν Μονήν Σας, το Άγιον Όρος, την Εκκλησία του Χριστού, διότι κατ΄ αυτής τελικά βάλλουν ουσιαστικά οι Χριστομάχοι και Εκκλησιομάχοι.
Εμείς έχουμε φιλοξενηθεί εγκάρδια και πατροπαράδοτα στην Ιερά Μονή Σας, όχι μόνον μία φορά.
Γνωρίζομε… το έργο Σας, την πνευματικότητά Σας την φροντίδα Σας για την Ιεράν Μονήν. την αδελφότητά Σας, τους προσκυνητάς Έλληνες και ξένους.
Έχουμε αισθανθεί την θαλπωρή των λόγων Σας, προφορικά και γραπτά είδαμε ιδίοις όμμασι τα εκεί τελεσθέντα και τελούμενα έργα Σας, και τον τρόπο ζωής Σας, απέριττον, σεμνόν, ασκητικόν.
Βέβαια βρίσκεσθε στο μέσον κυκλώνα, βαλλόμενος από παντού. ΄΄Έκύκλωσαν κύνες ώσει πολλοί΄΄ λέγει ο ιερός υμνωδός εις τον κανόνα του όρθρου της Μ. Παρασκευής, για τους χλευαστές και βασανιστές του Κυρίου και Σωτήρα μας του αναμάρτητου Θεανθρώπου, όχι για να τους μειώσει και εξευτελίσει, αλλά για να υμνήσει το πάθος το θείον και την Σωτήριον για μας Υπομονήν Εκείνου.
Αν Αυτόν εχλεύασαν, ύβρισαν και επροπηλάκισαν, ας μη περιμένετε, να κάμουν για Σας κάτι καλύτερον, αφού ο ίδιος μας είπε: ΄΄Εί εμέ εμίσησαν και εδίωξαν και υμάς μισήσουσι και διώξουσι΄΄.
Αυτά τα λόγια του αναμαρτήτου Κυρίου, που εσείς γνωρίζετε καλύτερα και τα ζήτε καθημερινά, μας παρηγορούν, μεγάλως στην θλίψη μας για τις άδικες επιθέσεις όλων αυτών των ανθρώπων εναντίον Σας και εναντίον της Εκκλησίας Του, διότι αυτός πασίδηλα είναι ο απώτερος σκοπός των.
Επίσης ιδιαίτερα μεγάλη παρηγορία μας δίδει ο Κύριος με την ομιλία Του στο Όρος! ΄΄ Μακάριοι εστέ όταν ονειδίσωσι και διώξωσι και είπωσι παν πονηρόν ρήμα καθ΄ υμών, ψευδόμενοι ένεκεν εμού΄΄ και κατόπιν: ΄΄ Εν Τω κόσμω θλίψιν εξετε, αλλα θάρσειτε, εγώ νενίκηκα τον κόσμον΄΄.
Τελικά είμεθα βέβαιοι ότι άνθρωποι, δοκησίσοφοι ανιστόρητοι, κακόβουλοι, ή και αφελείς, Σας κατηγορούν δια την προβολήν των και για ικανοποίηση ιδιοτελών και πονηρών σκοπών, είτε διότι οι δύσμοιροι και ανόητοι, νομίζουν ότι οι σοφοί, έξυπνοι, σπουδαίοι και μοντέρνοι σήμερον είναι όσοι ύβριζουν τον Χριστόν, την Εκκλησία του, τα ράσα, τους θεράποντες Του.
Ξεχνούν τα του Κυρίου: ΄΄ Σαούλ, Σαούλ τι με διώκεις, σκληρόν σοι προς κέντρα λακτιζειν΄΄, και τα τελευταία λόγια του Ιουλιανού του Παραβάτου ΄΄ Νενίκηκάς με Ναζωραίε΄΄.
Όλα αυτά τα υφίστασθε, γιατί χωρίς να παραμελείτε τα πνευματικά Σας και μοναχικά Σας καθήκοντα, προστατεύετε δικαιωματικώς και πρεπόντως τα περιουσιακά στοιχεία της Ιεράς Μονής Βατοπαιδίου, και ένεκα αυτού Σας εμφανίζουν ψευδώς, ότι δήθεν από φιλαργυρίαν και ιδιοτέλεια κινείσθε, ενώ κάτι τέτοιο δεν έχει καμμίαν σχέσιν με την αλήθειαν και την πραγματικότητα, αφού τι να κάμετε τον πλούτον και το χρήμα για τον εαυτό Σας, όταν είναι γνωστή η ζωή Σας, και μάλιστα από της νεότητος Σας και αδιαλείπτως εώς σήμερα.
Είναι γνωστόν ότι, αοίδιμοι πατριάρχαι, βασιλείς, αυτοκράτορες, άρχοντες, στρατηγοί, βυζαντινοί και από άλλα Ορθόδοξα γειτονικά κράτη, άφησαν αφιερώματα, αναθήματα, χρήματα, τιμαλφή και ακίνητα ευλαβώς, για να ενισχύσουν το έργο των Ιερών Μονών ανά τους αιώνας. Παράλληλα και το ανώνυμον πλήθος των πιστών από τον Ελλαδικό χώρο, αλλά και πέραν αυτού τας Ιεράς μονάς του Αγίου Όρους όπως και τα Ιερά Προσκυνήματα της Παλαιστίνης, του Σινά κ.λ.π με τον ίδιο τρόπο ενίσχυσαν και εβοήθησαν.
Δεν εχρησιμοποίησαν συμβολαιογράφους αλλά την σφραγίδα των, την αυθεντία των, όταν παρεχώρουν αυτά τα αφιερώματα και κτήματα.
Αλλά και αλλόθρησκοι, Ασιάται, βάρβαροι κατακτηταί όπως οι μουσουλμάνοι Τούρκοι, εσεβάσθησαν το Άγιον Όρος και αναφέρεται ότι ο εκ των διαδόχων του Μωάμεθ του Πορθητή, Σελίμ σουλτάνος, ανήγειρε την Ιεράν Μονήν Ξηροποτάμου Αγίου Όρους, μετά καταστροφικήν πυρκαϊάν, εκπληρών τάμα εις τους Άγιους ένδοξους Τεσσαράκοντα μάρτυρας.
Είναι γνωστόν επίσης ότι την Αγίαν και Ιεράν Μονήν του Θεοβαδίστου Όρους Σινά, ανήγειρεν ο αείμνηστος αυτοκράτορ Ιουστινιανός ο Μέγας, και εκεί μέχρι σήμερα ηγουμενεύει Ελληνορθόδοξος κληρικός και υψώνει την Ελληνική σημαία, και όταν εξεδιώχθησαν οι βυζαντινοί πρόγονοί μας από την περιοχή αυτή από την μουσουλμανική πλημμυρίδα, η Μονή αυτή έμεινε στα χέρια μας και δεν έγινε Τέμενος ή Μουσείο των Αράβων, Αιγυπτίων ή άλλων αλλόθρησκων και αλλογενών διότι την εσεβάσθησαν οι Άραβες και Τούρκοι Μουσουλμάνοι, αφού ο προφήτης και ιδρυτής του Ισλάμ άφησε γραπτήν παραγγελίαν και εντολή στους διαδόχους του και στους οπαδούς του να την σέβωνται και να αναγνωρίζουν τα δίκαιά της.
Όσα λοιπόν οι αιώνες εσεβάσθησαν, καθώς και λαοί αλλόθρησκοι, όσα οι πρόγονοί μας σε εποχές δυστυχίας, δουλείας, διατήρησαν ή και επαύξησαν, έρχονται σήμερα άκριτα και αψυχολόγητα οι νεοέλληνες χορτάτοι να ξεθεμελιώσουν.
Και βρήκαν με αφορμή το πρόσωπό Σας, να εξαπολύσουν δηλητηριώδη βέλη εναντίον της Εκκλησίας, των Ιερών Μονών, των μοναχών, του κλήρου. Εκείνοι των οποίων οι πνευματικοί πρόγονοι ισχυρίζοντο ότι για την πτώση του Βυζαντίου ευθύνονται οι μοναχοί και ο κλήρος, που προδίδει τους εθνικούς και πατριωτικούς αγώνες και καταπατεί τα λαϊκά συμφέροντα.
Εκείνοι που ψάχνουν να βρούν κηλίδες και σπίλους σε μοναχούς και κληρικούς για να ξεθεμελιώσουν την πίστη και ελπίδα των νέων στην ορθοδοξία και στον Χριστό.
Και βέβαια δεν θα επιτύχουν για άλλη μία φορά τα σχέδιά των.Είμεθα βέβαιοι ότι σύντομα η αλήθεια και η Δικαιοσύνη θα λάμψουν.
Δεν πήρατε από πτωχούς και ακτήμονες κτήματα. Δεν ξεσπιτώσατε απόρους, πένητες, χήρες και ορφανά. Υπερασπιστήκατε τα ανήκοντα εις την Ιεράν Μονήν, για να συνεχίσει να υπάρχει και να εκτελεί το έργο της, όπως ήθελαν οι αοίδιμοι δωρηταί και ευεργέται της.
Αποδεχθήκατε λύσεις που δεν τις απαιτήσατε και επιβάλλατε Σεις, αλλά τα διατεταγμένα όργανα της Ελληνικής πολιτείας.
Αυτά πιστεύουμε, διαλαλούμε και διατρανώνουμε. Σας συγχαίρουμε, και καμαρώνουμε για την υπομονήν και πραότητα Σας, αφού μιμείσθε Εκείνον, όστις ‘’ λοιδορούμενος ουκ αντελοιδόρει, πάσχων ουκ ήπείλει ‘’ κατά τον θείον Πέτρον.
Οι ευχές και οι προσευχές μας, όσο κι αν είμαστε ταπεινοί, άσημοι και αμαρτωλοί να είναι κοντά Σας.
Έχετε την ευλογία του Θεού στον δίκαιο αγώνα Σας, την χάριν της Υπεραγίας Θεοτόκου, τις ευχές των Αγίων Αγιορειτών και Βατοπαιδινών Πατέρων και των κατά σάρκα συγγενών μας αειμνήστων Βατοπαιδινών Φιλαρέτου Αρχιερέως Σικάγου και Σύρου- Τήνου και του αυταδέλφου του Ευδοκίμου Ιερομονάχου.
Ο Θεός και η Παναγιά μας στο πλευρό Σας. Ζει Κύριος Παντοκράτωρ.

Μετά εκτιμήσεως, σεβασμού και
αγάπης εν Κυρίω

Γεώργιος .Ι. Παραδείσης δικηγόρος Σύρου, και οικογένεια.
Λουκάς Π. Τσούκος, εκπαιδευτικός
Γιαννάκος Ιωάννης, εκπαιδευτικός
Θεοδωράκης Κωνσταντίνος, Δημόσιος Υπάλληλος
Τσιτσώνης Αναστάσιος, Συνταξιούχος

ΣΥΡΟΣ 30-10-2008