Υπόθεση Μονής Βατοπαιδίου

Ελληνική Δικαιοσύνη: σύγχρονη πραγματικότητα

23 Νοεμβρίου 2008

Ελληνική Δικαιοσύνη: σύγχρονη πραγματικότητα

thinking-justiceVatopaidiFriend: Μέρος άρθρου από το ιστολόγιο www.olympia.gr

Ακριβώς αυτό είναι ΤΟ σκάνδαλο της μονής Βατοπεδίου

Φανταστείτε την ακόλουθη σκηνή: Ένας γιατρός έχει στα χέρια του την τύχη ενός “μη προνομιούχου” ασθενούς. Ο εν λόγω γιατρός συναλάσσεται με κάποιον που εχθρεύεται τον ασθενή και του προκαλεί εσκεμμένα ανήκεστο βλάβη.
Πως θα χαρακτηρίζατε την ανωτέρω περίπτωση; Ποιά τιμωρία αξίζει σε αυτό τον επίορκο λειτουργό;
Υγεία και Δικαιοσύνη είναι… αυθύπαρκτες αξίες που υψώνουν τον δείκτη κοινωνικού ανθρωπισμού. Οι φορείς αυτών των αξιών δεν είναι απλοί επαγγελματίες, αλλά λειτουργοί που ενόρκως τελούν καθήκοντα.
Στην Ελλάδα όμως, παρά τις αποκαλύψεις για το παραδικαστικό, φαίνεται πως παρασιτικοί οργανισμοί οργιάζουν στο λείψανο της δικαιοσύνης.
[…] Ως πότε θα ανεχόμαστε την περιφορά αυτών των άψυχων κουφαριών σε κάθε έκφανση πολιτικής και δημόσιας ζωής;

VatopaidiFriend: Προσυπογράφουμε κι εμείς το ανωτέρω κείμενο με τη διαφορά ότι δεν θεωρούμε τη μονή Βατοπεδίου ”προνομιούχο” ασθενή. Αυτό αποδεικνύεται περίτρανα από την συμπεριφορά των εισαγγελικών, κυρίως, αρχών απέναντί της τους τελευταίους μήνες.