Υπόθεση Μονής Βατοπαιδίου

Ενημερωτικό Φυλλάδιο για την Ιερά Μονή Βατοπαιδίου (3)

22 Ιανουαρίου 2009

Τους τελευταίους μήνες έχει προκληθεί ένας πρωτοφανής θόρυβος, που σχετίζεται με την αξιοποίηση της περιουσίας της Μονής μας και ιδιαίτερα με την ανταλλαγή της λίμνης Βιστωνίδας καθώς και με την εκμετάλλευση των οικονομικών πόρων που προέκυψαν από αυτήν.

Ο Ηγούμενος και όλη η Αδελφότητα της Ιεράς Μονής Βατοπαιδίου εκφράζουμε την βαθειά θλίψη μας και ζητούμε ταπεινά συγγνώμη από το Χριστεπώνυμο πλήρωμα, διότι χωρίς να το θέλουμε και απρόβλεπτα γίναμε αφορμή σκανδαλισμού του.

Στο κείμενο που ακολουθεί παρατίθεται μία σειρά στοιχείων και γεγονότων που βοηθούν στην κατανόηση της υπόθεσης.

Έναρξη αναστηλωτικών εργασιών στα ερείπια της παλαιάς Αθηνάδας Ακαδημίας.

Έναρξη αναστηλωτικών εργασιών στα ερείπια της παλαιάς Αθηνάδας Ακαδημίας.

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ.

Η ανταλλαγή της λίμνης Βιστωνίδας και των παραλιμνίων εκτάσεων με άλλα ακίνητα προτάθηκε από το Ελληνικό Δημόσιο για ικανοποίηση των τοπικών φορέων. Η Μονή δεν επιθυμούσε να ανταλλάξει την λίμνη Βιστωνίδα, όπως τούτο άλλωστε προκύπτει και από το γεγονός ότι … η Μονή είχε αναθέσει σε μελετητικές εταιρείες την εκπόνηση μελετών για την αξιοποίηση της λίμνης και της γύρω από αυτήν περιοχής.

Η εκτίμηση της αξίας των εκτάσεων και της λίμνης ανατέθηκε από το Ελληνικό Δημόσιο στο αρμόδιο θεσμοθετημένο όργανο, το ΣΟΕ (Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών), που είναι ανεξάρτητο και δεν ανήκει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, και έγινε με βάση τα διεθνή και ευρωπαϊκά εκτιμητικά πρότυπα, χωρίς καμμία συμμετοχή, επέμβαση η δυνατότητα επέμβασης της Μονής.

Τα ανταλλαγέντα ακίνητα.

Η επιλογή των προς ανταλλαγή ακινήτων έγινε από το Ελληνικό Δημόσιο μέσω του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και της ΚΕΔ (Κτηματικής Εταιρείας Δημοσίου).

Μέρος των ακινήτων που ανταλλάχθηκε, εκποιήθηκε κατόπιν με δημοπρασίες σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού Χάρτη του Αγίου Όρους.

Το Ολυμπιακό ακίνητο.

Το Ολυμπιακό ακίνητο που βρίσκεται στην περιοχή «Θρακομακεδόνες» δόθηκε στην Μονή όταν δεν κατέστη δυνατή η εγκατάσταση εκεί των υπηρεσιών του Υπουργείου Απασχόλησης, λόγω διαφόρων προβλημάτων που αφορούσαν το Υπουργείο.

Κατόπιν μελετών η Μονή προτίμησε να εκποιήσει το ακίνητο και ακολούθησε την νόμιμη διαδικασία της δημοπρασίας. Η πρώτη δημοπρασία κρίθηκε ασύμφορη. Στην συνέχεια το ακίνητο εκποιήθηκε στην εταιρεία «Noliden Ltd» αντί ποσού 41 εκατομμύρια ευρώ. Η ίδια εταιρεία προσέφερε ως δωρεά υπό όρους στην Μονή το ποσό των 9 εκατομμύρια ευρώ, προκειμένου να συμμετάσχει στο «Γρηγόρειο Φιλανθρωπικό Ίδρυμα» και ιδιαί­τερα στην οικονομική διαχείριση του Κέντρου Αποκατάστασης Αναπήρων, που επρόκειτο να δημιουργηθεί στο Γραμματικό Αττικής. Η εταιρεία σκόπευε να εγκαταστήσει στο ακίνητο του Ολυμπιακού Χωριού Καρδιοχειρουργική, Γυναικολογική και Μαιευτική Κλινική, προϋπολογισμού επένδυσης 200 εκατομμύρια ευρώ, που θα προσέφερε 2.000 θέσεις εργασίας. Δυστυχώς, κατόπιν του θορύβου που δημιουργήθηκε, ούτε η επένδυση της «Noliden Ltd» είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί ούτε η ίδρυση του Κέντρου Αποκατάστασης Αναπήρων, και η Μονή έχει δεσμευθεί ότι θα επιστρέψει το ποσό των 9 εκατομμύρια ευρώ.

Η υποτιθέμενη εξαπάτηση του Δημοσίου.

Οι δεκάδες ανώτατοι κρατικοί λειτουργοί υψηλού κύρους, ήθους και γνώσεων (Υπουργοί προερχόμενοι και από τα δύο μεγάλα κόμματα, μέλη του Ανωτάτου Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, μέλη Ειδικών Γνωμοδοτικών Συμβουλίων, ειδήμονες Καθηγητές Πανεπιστημίων, Εισαγγελείς) υπέγραψαν γνωμοδοτήσεις και αντίστοιχες υπουργικές αποφάσεις υπέρ της Μονής από το 1998 ως το 2008. Η Μονή ήταν από κάθε άποψη αδύνατον να διεισδύσει σε όλες αυτές τις διαδικασίες και τους εμπλεκόμενους φορείς, να ασκήσει επίδραση επάνω τους η να τους εξαπατήσει.

ΤΟ ΠΑΓΩΜΑ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ.

Είναι άξιο απορίας πως οι αρμόδιοι φορείς κρατούν παγωμένους τους λογαριασμούς και επομένως στερούν την Μονή από τα έσοδά της για τέσσερις σχεδόν μήνες. Με το πάγωμα των λογαριασμών η Μονή έχει στερηθεί όλα τα σημαντικά έσοδα που είχε, είτε αυτά προέρχονταν από ενοίκια ακινήτων, είτε από άλλες επενδύσεις της. Δεν γνωρίζουν άραγε οι αρμόδιοι φορείς, ότι στην Μονή ζουν 110 μοναχοί και 150 εργάτες, ότι η Μονή προσφέρει δωρεάν φιλοξενία σε 25.000 επισκέπτες ετησίως; Πως θα καλύπτονται αυτά τα τρέχοντα έξοδα; Ως εκ τούτου είναι αναπόφευκτη η διακοπή των εργασιών αναστηλώσεως και συντηρήσεως καθώς και ο περιορισμός της φιλοξενίας.

(Συνέχεια σε επόμενο άρθρο: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ, ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ, ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΣ και ΜΟΝΑΧΟΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΟΣ)