Ειδήσεις και Ανακοινώσεις

Νέος Πατριάρχης Μόσχας και Πάσης Ρωσίας

28 Ιανουαρίου 2009

mosxasΧθες το βράδυ, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό του Σωτήρος στην Μόσχα, ολοκληρώθηκε η μυστική ψηφοφορία της Τοπικής Συνόδου η οποία εξέλεξε τον 16ο Πατριάρχη Μόσχας και Πάσης Ρωσίας. Με 508 ψήφους από 702 εκλέχθηκε ο … Μητροπολίτης Σμολένσκ και Καλίνινγκραντ, k.k. Κύριλλος.

Συγχαρητήριον Τηλεγράφημα του Οικουμενικού Πατριάρχου προς τον νεοεκλεγέντα Πατριάρχην Μόσχας (27.01.2009)


Η Α.Θ. Παναγιότης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, άμα τω ακούσματι της εκλογής του νέου Πατριάρχου Μόσχας και πάσης Ρωσσίας κ.κ. Κυρίλλου, απηύθυνεν αυτώ το κάτωθι συγχαρητήριον μήνυμα:

«Μακαριώτατε και Αγιώτατε Πατριάρχα Μόσχας και πάσης Ρωσσίας κύριε Κύριλλε,

Επί τη σημερινή επαξία εκλογή Υμών ως του νέου Προκαθημένου της Αγιωτάτης αδελφής και εκλεκτής θυγατρός Εκκλησίας Ρωσσίας, απευθύνομεν Υμίν εξ όλης καρδίας τον αδελφικόν ασπασμόν της Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως, του Οικουμενικού Πατριαρχείου, και της ημετέρας Μετριότητος προσωπικώς, συγχαίροντες τώ διακρινομένω διά την πίστιν λαώ, τώ γνωστώ διά την ευλάβειαν κλήρω και τη πεφωτισμένη εν Αγίω Πνεύματι Ιεραρχία της καθ  Υμάς Εκκλησίας ότι ανέδειξαν εν ζηλευτή ομοφωνία Πατριάρχην της αξίας και της περιωπής της Υμετέρας φίλης Μακαριότητος.

Πεποίθαμεν ότι κατά την Πατριαρχίαν Υμών, ήν ευχόμεθα μακράν και ένδοξον, θα συνεργασθώμεν αρμονικώς διά την δόξαν του Θεού και διά την κοινήν μαρτυρίαν της Ορθοδοξίας εν τώ τεταραγμένω κόσμω της σήμερον.

Αναμένοντες Υμάς κατά τους προσεχείς μήνας εις τάς αυλάς της Μητρός Εκκλησίας ίνα εγκαινιάσωμεν δι  ιερού συλλειτούργου την κοινήν πορείαν ημών προς το μέλλον, ασπαζόμεθα Υμάς, Μακαριώτατε και τιμιώτατε αδελφέ, φιλήματι αγίω και αναφωνούμεν μετά των περί ημάς εν Χριστώ αδελφών Αξιος!

+ ο Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίος

Φανάριον, 27.01.2009