Θεολογία και Ζωή

Καρνάβαλε κατηγορείσαι…

26 Φεβρουαρίου 2009

Καρνάβαλε κατηγορείσαι…

Πληθαίνουν οί φωνές εξ΄ Αγίου Όρους, αμφίβολο όμως είναι εάν ακούει κανείς μόνο μέ λόγια..

karnavalosΚαρνάβαλε κατηγορείσαι…

Η παράσταση τελείωσε ! Ελεύθερο το άρμα γιά να χαχανίσει ( ή να κλάψει ο κόσμος ), καί… ότι θέλουμε διαλέγουμε !

Ο κύβος ερίφθη !
==============================
Η απόφαση τού «ειδικού δικαστηρίου» σεβαστή καθ΄ όλα, αλλά όχι αποφασιστική για το υπό συζήτηση θέμα.

Μέ δυό λόγια, λάθος πόρτα κτυπήσανε οί διαμαρτυρόμενοι γιατί αντί νά τά βάλουνε μέ την ΔΕΠΑΠ πού είναι η θυγατέρα τού Δήμου, τά βάλανε μέ τόν πατέρα της, τουτέστιν τόν ίδιο τόν Δήμο Πάτρας…

Τό γενικό συμπέρασμα όμως πού βγαίνει είναι άλλο, καί είναι η έλλειψη συμπαράστασης τόσο στόν σύλλογο «Άγιος Μάρκος Ευγενικός» όσο καί στόν Αρχιμανδρίτη πού είχαν τό θάρρος, νά πούνε ένα ΟΧΙ στήν κατρακύλα αυτής τής πολιτείας πού υπό τό πρόσχημα τών πολιτιστικών εκδηλώσεων περνάει γιά πρώτη φορά τώρα τήν σάτιρα καί στόν θρησκευτικό χώρο, μέ ότι αυτό συνεπάγεται στήν κρίση τών θεσμών…

Μπράβο τους λοιπόν, πού είχαν τήν τόλμη νά φθάσουνε μέχρι καί τά Δικαστήρια γιά τά πιστεύω τους !
Οί άλλοι όμως, πού πάνε στίς Εκκλησίες πού ήσαν; Καί πού κρυβόσαντε;

Μήπως συμφωνούν μέ την διαπόμπευση τού μοναχικού ράσου «ανά τάς οδούς καί τάς ρύμας» τής πόλεως; ή τούς είναι εντελώς αδιάφορο;

Καί κάτι ακόμη, πού φανερώνει τήν σύγχιση θεσμών καί προσώπων πού υπάρχει…

Ακούσαμε λοιπόν πολλά, κι΄ ανάμεσά τους τήν ένσταση ότι «πάντοτε κάναμε πολιτική σάτιρα ακόμη καί σε σημαίνοντα κυβερνητικά πρόσωπα καί ουδείς ποτέ διενοήθη νά μάς πάει στά Δικαστήρια ! »

Μά, ώ ανόητοι Γαλάτες !

Άλλο είναι η σάτιρα πολιτικών προσώπων πού δέν έχουν επάνω τους μόνιμο «σχήμα – σύμβολο» μιά καί αυτή τήν 4ετία είναι τήν άλλη δέν είναι, καί άλλο η σάτιρα θρησκευτικών προσώπων πού φέρουν μόνιμο «σχήμα-σύμβολο» καί πού έχουν πνευματική σύνδεση καί εξάρτηση με τον λαό…

Άλλο τό ένα λοιπόν, κι΄ άλλο τό άλλο…
===========================================

Φιλικά

http://patrablog.blogspot.com