Κόνωνος τοῦ Ἰσαύρου, Νέστορος Μάρτυρος, Θεοφίλου Ἱερομάρτυρα, Κόνωνος τοῦ Κηπουροῦ, τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Ἀρχελάου, Κυρίλλου, Φωτίου καὶ τῶν σὺν αὐτοίς, Εὐλαμπίου Μάρτυρος, Εὐλογίου Μάρτυρος, Κόνωνος ἐκ Κύπρου, Μάρκου τοῦ Ἀθηναίου, τῶν Ὁσίων Μαρτύρων Ἀδριανοῦ καὶ Λεωνίδου ἐκ Ρωσίας, Ἰωάννου Νεομάρτυρος, Γεωργίου ἐκ Ραψάνης, Ἀνακομιδὴ Λειψάνων Ἁγίου Θεοδώρου, Νικολάου Ἐπισκόπου