Ορθόδοξη πίστηΠολυμέσα - Multimedia

Η εν Χριστώ καθημερινότητα των βατοπαιδινών πατέρων

17 Μαρτίου 2009

Η εν Χριστώ καθημερινότητα των βατοπαιδινών πατέρων

The daily life in Christ of the Fathers of Vatopaidi (Mount Athos).

I would like to make perfectly clear that the following video has the sole purpose of  letting people who do not have the good fortune to visit the Monastery of Vatopaidi and many other monasteries in Mount Athos, know how simple, peaceful but at the same time dedicated and disciplined, the life of the monks is. 

This is a collection of  pictures that I, the administrator of the site, have gathered from various sources and decided to share with you…

Για μεγαλύτερη οθόνη πατήστε τα βελάκια κάτω δεξιά του πλαισίου του βίντεο.