Γενικά ΘέματαΕιδήσεις και Ανακοινώσεις

ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ « ΚΟΛΛΗΣΑΝ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ Ε.Ε».

18 Μαρτίου 2009

ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ « ΚΟΛΛΗΣΑΝ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ Ε.Ε».

cyprus
Το σημαντικότερο σημείο, πέραν της σταθερότητας που θα προκύψει, επισημαίνεται, είναι να βρεθεί μια λύση κάτω από την αιγίδα του ΟΗΕ και στα πλαίσια των αρχών της Ε.Ε.
Ειδικό σημείωμα για τη σημερινή κατάσταση της οικονομίας των κατεχόμενων, αλλά και τη μελλοντική της πορεία με τρία διαφορετικά σενάρια, ετοίμασαν οι εργοδοτικές οργανώσεις Τούρκων και Τουρκοκυπρίων. Όπως αναφέρεται στο σημείωμα, με τίτλο «North Cyprus: Stuck at the doorstep of the European Union», το οποίο κατέχει το InBusinessNews, η οικονομία των κατεχομένων θα τύχει ολοκληρωτικής αναδόμησης σε περίπτωση συνολικής λύσης του Κυπριακού προβλήματος, ενώ αντίθετα, θα περιέλθει σεπεραιτέρω απομόνωση, στην περίπτωση που συνεχιστεί η υφιστάμενη κατάσταση και δεν εξευρεθεί οποιαδήποτε λύση.

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΗΜΕΡΑ
Σύμφωνα λοιπόν με το συγκεκριμένο σημείωμα, το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (GNP) στις κατεχόμενες περιοχές, ανήλθε το 2007 στα 3,4 δις. Το κατά κεφαλή εισόδημα έφτασε στις 14,765 δολάρια Αμερικής. Ο ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας στα κατεχόμενα για την περίοδο 2003 – 2007 ανήλθε στο 11%, ενώ το ποσοστό πληθωρισμού κατά το 2007 βρισκόταν στο 9,4%. Με τα ποσοστά αυτά, η οικονομία της ούτω καλούμενης Βόρειας Κύπρου μπορεί να χαρακτηριστεί ως μεσαίου και υψηλού εισοδήματος, αναφέρεται.

ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Η ανάπτυξη της οικονομίας των Τουρκοκυπρίων από το 1990 μέχρι και το 2007 μπορεί να χωριστεί σε δυο μεγάλες χρονικές περιόδους. Η πρώτη περίοδος αρχίζει το 1990 και φτάνει μέχρι το 1999 και χαρακτηρίζεται από την ικανοποιητική απόδοση του δημόσιου τομέα και τη θετική επίπτωση που είχε αυτή στην ανάπτυξη της οικονομίας. Η δεύτερη περίοδος, από το 2000 μέχρι το 2007, χαρακτηρίζεται από την υψηλή ιδιωτική κατανάλωση και τις επενδύσεις που συνέβαλαν σημαντικά στην ανάπτυξη της οικονομίας. Οι υπηρεσίες και ο κατασκευαστικός τομέας ήταν οι δυο τομείς που και στις δυο χρονικές περιόδους βοήθησαν σημαντικά την οικονομία των Τουρκοκυπρίων.
Ειδικότερα, η ανάπτυξη της οικονομίας μετά το 2002, κατέδειξε την τεράστια σημασία της ζήτησης από το εξωτερικό. Ο κατασκευαστικός τομέας, ο τουρισμός, και η ανώτερη εκπαίδευση κατέστησαν κινητήριοι μοχλοί όσον αφορά στην ανάπτυξη της οικονομίας, καθοδηγούμενοι ακριβώς από την εξωτερική ζήτηση.

ΤΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Η οικονομία της ούτω καλούμενης Βόρειας Κύπρου είναι αντιμέτωπη με πολλά διαρθρωτικά προβλήματα. Τη μακροοικονομική αστάθεια, η οποία προέρχεται κυρίως από τη χρήση της τουρκικής λίρας. Τα υψηλά ελλείμματα στον προϋπολογισμό, τα οποία πόρρω απέχουν από τη δημοσιονομική πειθαρχία. Το σύστημα Κοινωνικών Ασφαλίσεων με τα μεγάλα ελλείμματα και τον αντιπαραγωγικό, όπως χαρακτηρίζεται αγροτικό τομέα.
Όπως επισημαίνεται, τα ελλείμματα της οικονομίας των Τουρκοκυπρίων, χρηματοδοτούνται κατά κύριο λόγο από την Τουρκία, με αποτέλεσμα η οικονομία των Τ/κ να καταστεί εξαρτώμενη της βοήθειας αυτής. Για τη χρονική περίοδο 2002 – 2006 η ετήσια, κατά κεφαλή βοήθεια, ανήλθε κατά μέσο όρο στα 517 δολάρια Αμερικής.

ΤΑ ΤΡΙΑ ΣΕΝΑΡΙΑ
Οι επιπτώσεις που θα προκύψουν στην οικονομία των κατεχομένων στο άμεσο μέλλον, έχουν αναλυθεί κάτω από τρία διαφορετικά σενάρια, τα οποία έχουν σχέση με την επίλυση του πολιτικού προβλήματος.
Στο πρώτο σενάριο, γίνεται ανάλυση υπό την προϋπόθεση ότι τα πράγματα συνεχίζουν ως έχουν, χωρίς να έχει βρεθεί κάποια λύση στο πολιτικό πρόβλημα. Στο δεύτερο σενάριο, η ανάλυση γίνεται με την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει «μερική λύση», δηλαδή, οι Τουρκοκύπριοι θα έχουν στενότερες σχέσεις με την Ε.Ε. και τον υπόλοιπο κόσμο, και ευκολότερη πρόσβαση στις διεθνείς αγορές, χωρίς όμως να υπάρξει συνολική λύση του προβλήματος. Το τρίτο σενάριο, αναφέρεται σε συνολική λύση του Κυπριακού προβλήματος, απ’ όπου θα προκύψει ένα ομόσπονδο κράτος με δυο συνιστώντα κρατίδια, τα οποία θα είναι μέλη της Ε.Ε.
Όσον αφορά στο πρώτο σενάριο, κατά το οποίο δηλαδή δεν θα προκύψει λύση, η ούτω καλούμενη βόρεια Κύπρος, δεν θα έχει πρόσβαση σε διεθνείς αγορές και κατ’ επέκταση, η όποια χρηματοδότηση χρειάζεται να γίνει από το εξωτερικό, θα μπορεί να γίνει μόνο μέσω της Τουρκίας. Η οικονομία των Τουρκοκυπρίων θα τεθεί σε περαιτέρω απομόνωση, πράγμα που θα δυσχεράνει ακόμα περισσότερο τις προσπάθειες για οικονομική ανάπτυξη. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι ενδεχομένως να επηρεαστούν οι τουριστικές αφίξεις, καθώς επίσης και η κάθοδος ξένων φοιτητών.
Στο δεύτερο σενάριο, αναμένεται να προκύψουν, μεταξύ άλλων, οι εξής εξελίξεις: Θα επιταχυνθεί η διαδικασία εναρμόνισης του βόρειου τμήματος του νησιού. Θα ανοίξουν τα τουρκικά λιμάνια σε πλοία υπό κυπριακή σημαία, καθώς επίσης και τα λιμάνια στα κατεχόμενα σε ξένα πλοία. Θα υπάρξει στενότερη συνεργασία μεταξύ των δυο κοινοτήτων σε ανθρωπιστικά θέματα. Θα υπάρξουν απευθείας πτήσεις στα κατεχόμενα.
Το τρίτο χαρακτηρίζεται ως το καλύτερο σενάριο. Το σημαντικότερο σημείο, πέραν της σταθερότητας που θα προκύψει, επισημαίνεται, είναι να βρεθεί μια λύση κάτω από την αιγίδα του ΟΗΕ και στα πλαίσια των αρχών της Ε.Ε. Σε μια τέτοια εξέλιξη, η οικονομία των Τουρκοκυπρίων θα βρεθεί σε μια διαδικασία ολοκληρωτικής αναδόμησης.
SHMERINI

Πηγή: infognomonpolitics. blogspot.com