Συναξαριακές Μορφές

ΕΠΙΜΝΗΜΟΣΥΝΟΣ ΛΟΓΟΣ κατά το 40ημερο Μνημόσυνο στον μακαριστό π. ΙΟΥΣΤΙΝΟ ΠΟΠΟΒΙΤΣ

27 Μαρτίου 2009

ΕΠΙΜΝΗΜΟΣΥΝΟΣ ΛΟΓΟΣ κατά το 40ημερο Μνημόσυνο στον μακαριστό π. ΙΟΥΣΤΙΝΟ ΠΟΠΟΒΙΤΣ

Αρχιμ. Γεωργίου (Καψάνη), Καθηγουμένου Ι. Μ. Οσίου Γρηγορίου – Αγ. Όρους.

Ι.Μ.Γρηγορίου

Ι.Μ.Γρηγορίου

Σεβασμιώτατοι άγιοι αρχιερείς, άγιοι πατέρες και αδελφοί, με τις άγιες ευχές σας, θα ειπώ λίγα λόγια που είναι πολύ κατώτερα αυτών τα οποία αισθανόμεθα όλοι σήμερα.
Ευλογημένη η γη της αγίας Σερβίας, η οποία δέχεται στα σπλάχνα της τον μακαριστό π. Ιουστίνο, άνδρα έχοντα εν εαυτώ τα σπέρματα της Αναστάσεως. Δοξασμένος ο αναστάς Κύριος που μας εχάρισε στη δύσκολο εποχή μας, άνδρα «απεσταλμένο παρά Θεού» ω όνομα Ιουστίνος. Ευλογητός ο Κύριος και Θεός μας, που δεν αφήνει απαράκλητο το λαό του, αλλά σε κάθε εποχή ανιστά άνδρας προφήτας, που παρακαλούν την καρδίαν της Ιερουσαλήμ. Ο π. Ιουστίνος παρακάλεσε την καρδίαν της επιγείου και ουρανίου Ιερουσαλήμ. Αισθανόμεθα οι ορθόδοξοι, απανταχού της γης, ότι ο π. Ιουστίνος δεν ωμίλησε ως ένα άτομο, αλλά ως στόμα της Εκκλησίας. Εξέφρασε την συνείδησι της Εκκλησίας, την πίστι της Εκκλησίας. Έζησε τον πόνο της Εκκλησίας, εσήκωσε τον Σταυρό της Εκκλησίας και έγινε η χαρά και η ελπίδα της Εκκλησίας. Γι’ αυτό τώρα αισθανόμεθα ότι στον τάφο του ακουμπά όλη η ορθόδοξος Σερβία, όλη η ορθόδοξος Ελλάς, το Άγιον Όρος και όλη η ορθοδοξία.
Ήλθαμε ταπεινά από το Άγιον Όρος, το Περιβόλι της Παναγίας μας, το Όρος του Αγίου Συμεών και του Αγίου Σάββα των Χιλιανδαρινών, και πολλών άλλων αγίων Σέρβων και Ελλήνων και λοιπών ορθοδόξων, να γονατίσουμε στον τάφο του π. Ιουστίνου και να τον ευχαριστήσουμε. Να τον ευχαριστήσουμε γιατί στη δύσκολο εποχή μας ανανέωσε προφητικά το κήρυγμα των Αποστόλων και των Πατέρων της Εκκλησίας και υπενθύμησε σε όλους ότι μόνον ο Θεάνθρωπος Χριστός είναι ο Σωτήρ μας και η μοναδική ελπίδα μας. Μας υπενθύμησε ακόμη ότι η σωτηρία ευρίσκεται στο σώμα του Χριστού που είναι μόνον η Αγία Ορθόδοξος Καθολική Εκκλησία μας και ότι η ένωσις των Εκκλησιών θα γίνει όταν οι χριστιανοί των άλλων δογμάτων, που δεν ακολουθούν την ορθή πίστι του Θεανθρώπου Χριστού, επιστρέψουν με μετάνοια στον Θεάνθρωπο Χριστό.
Είμεθα ευγνώμονες στον π.Ιουστίνο, διότι αντετάχθη και απετέλεσε ένα ισχυρό ανάχωμα στο ρεύμα της εκκοσμικεύσεως που απειλεί την Θεολογία και τη ζωή μας. Στη συνείδησή μας ο π. Ιουστίνος είναι Πατήρ της Εκκλησίας.
Ήλθαμε ακόμη να πάρουμε την ευχή του, να ζητήσουμε την ευλογία του, για το Άγιον Όρος, τους Πατέρας της Μονής μας και για όλους τους Ορθοδόξους χριστιανούς, ώστε με την χάρη του Θεού να μείνουμε πιστοί μέχρι θανάτου στην αγία πίστη μας στον Θεάνθρωπο Χριστό και στην Αγία μας Ορθόδοξο Καθολική Εκκλησία. Όσο περνά ο καιρός τόσο θα καταλαβαίνουμε καλλίτερα ότι το κήρυγμα του π. Ιουστίνου είναι συνέχεια του κηρύγματος των αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας και μάλιστα του τελευταίου μεγάλου Πατρός αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Θα μας βοηθή όλο και περισσότερο ο π. Ιουστίνος να καταλαβαίνουμε την μοναδικότητα της Ορθοδοξίας, γιατί μόνη η Ορθοδοξία διετήρησε ανόθευτο το Ευαγγέλιο του Θεανθρώπου Χριστού.
Ζητώ τις ευχές των αγίων αρχιερέων να μη φανούμε αγνώμονες στη μεγάλη πνευματική κληρονομία που ο π. Ιουστίνος αφήνει σ’ όλους μας. Του μακαριστού Γέροντος π. Ιουστίνου αιωνία η μνήμη.

( Περιοδικό: Ο Όσιος Γρηγόριος, τ. 5 σ. 45-47)