Ορθόδοξη πίστη

Εις πολλά έτη Δέσποτα.

11 Ιουνίου 2009

Σήμερα εορτάζει και ο Παναγιώτατος Πατριάρχης μας Κύριος Κύριος Βαρθολομαίος στον οποίο και ευχόμαστε η Υπεραγία Θεοτόκος, η έφορος του Αγίου όρους και μητέρα όλων των χριστιανών να του χαρίζει χρόνια πολλά και ευλογημένα για το καλό της Εκκλησίας μας

ÔÏÕÑÊÉÁ-ÈÅÏÖÁÍÅÉÁ ÅÏÑÔÁÓÌÏÓ-ÂÁÑÈÏËÏÌÁÉÏÓ ÐÁÔÑÉÁÑ×ÇÓ

Ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος