Ορθόδοξη πίστη

ΠΟΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΛΗΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ; (Μ. Βασιλείου)

13 Ιουνίου 2009

ΠΟΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΛΗΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ; (Μ. Βασιλείου)

iconofchristsinai13cent 1

Ερώτηση: Εάν κανείς αδικηθεί από κάποιον και από μακροθυμία και ανεξικακία δεν το αναφέρει σε κανένα, αλλά θεωρεί καλό να αφήνει την κρίση στο Θεό, αυτός ενεργεί σύμφωνα με το θέλημα του Κυρίου;

Απάντηση: Ο Κύριος είπε άλλοτε μεν: «Να συγχωρείτε, εάν έχετε κάποια δυσαρέσκεια εναντίον κάποιου», άλλοτε δε:«Εάν φταίξει σε σένα ο αδελφός σου, πήγαινε και υπόδειξέ του το σφάλμα ιδιαιτέρως. Εάν ακούσει την υπόδειξή σου και μετανοήσει, κέρδισες τον αδελφό σου. Εάν όμως δεν σε ακούσει, πάρε μαζί σου ακόμη ένα ή δύο και κάμε του την παρατήρηση, ώστε να στηριχθεί η αλήθεια στη μαρτυρία δύο ή τριών μαρτύρων. Εάν δε παρακούσει και στις συμβουλές αυτών, πες το γεγονός στην εκκλησία. Εάν παρακούσει και την εκκλησία, ας είναι για σένα όπως ο ειδωλολάτρης και ο αμετανόητος τελώνης». Σύμφωνα με αυτά πρέπει να δείχνεις τον καρπό της μακροθυμίας, προσευχόμενος στο Θεό με ειλικρινή διάθεση για τον άνθρωπο, που αδίκησε και να λες: «Κύριε, μη λογαριάσεις σε βάρος του αυτή τήν αμαρτία», για να μη γίνει ένοχος καταδίκης, επειδή οργίστηκε εναντίον του αδελφού του. Πρέπει, δε να συμβουλεύει αυτόν που αδίκησε και να τον ελέγχει, για να ελευθερώσει και εκείνον από την οργή που έρχεται εναντίον εκείνων που απειθούν στο Ευαγγέλιο του Θεού. Εάν όμως αμελήσει και αδρανήσει για λόγους δήθεν μακροθυμίας, διαπράττει διπλή αμαρτία· και γιατί ο ίδιος παραβαίνει την εντολή που λέει: «Θα ελέγξεις με παρρησία τον πλησίον σου, αν σου προτείνει κάτι κακό και δεν αμαρτήσεις εξαιτίας του», και γίνεται με τη σιωπή του συνένοχος αυτού που αμαρτάνει, και γιατί αφήνει να παρασυρθεί στο κακό ο άνθρωπος, που δε μπορούσε ίσως να κερδηθεί με τους ελέγχους του, όπως όρισε και ο Κύριος.

 (Όροι κατ’επιτομήν, ΣΛΒ΄ (232).