EverghetinosRomânesc

Everghetinos – Tema 4 (Ρουμανικά, Romanian)

14 Ιουνίου 2009

Everghetinos – Tema 4 (Ρουμανικά, Romanian)

everghetinosCelor neputincioși li se potrivește să fie călăuziţi cu
încetul spre lucrările pocăinţei

Din Pateric

Un frate care căzuse în ispită, adică în păcat, de necaz a lepădat canonul călugăresc. Apoi, voind să pună din nou început, era împiedicat de întristare, zicându-și în sine: “Când mă voi mai afla pe mine însumi, așa cum eram odată?” și, pierzându-și curajul, nu avea tăria să înceapă lucrarea călugărească. A mers, deci, la un Bătrân și i-a povestit câte i se întâmplau. Iar Bătrânul, auzind despre necazul său, i-a spus o astfel de pildă: “Un om avea o ţarină care, din pricina nepăsării lui, s-a înţelenit și s-a umplut de buruieni și de mărăcini. Mai apoi s-a gândit să o îngrijească și i-a spus fiului său: ‘Mergi de curăţă ogorul’. și a plecat fiul să cureţe ţarina, dar când a văzut mulţimea de mărăcini, s-a descurajat, zicându-și în sinea lui: ‘Când voi smulge și voi curăţa eu toate astea de aici?’ Atunci s-a culcat și a adormit. Trezindu-se, a privit iarăși la mulţimea mărăcinilor și, cuprins de lâncezeală, a rămas tolănit. Astfel, când dormind, când învârtindu-se de ici-colo, ca ușa în ţâţâni – după [cuvântul] Scripturii27 – și-a irosit nu puţine zile, fără să lucreze nimic.
După aceea a venit tatăl să vadă ce a făcut și l-a aflat că nu lucrase nimic. I-a zis: ‘De ce nu ai muncit nimic până acum?’ Iar el i-a răspuns: ‘Tată, cum mergeam să lucrez, văzând mulţimea buruienilor și mărăcinilor, mă cuprindea deznădejdea și, de necaz, mă întindeam și dormeam. De aceea nu am lucrat nimic’. Îi zice tatăl: ‘Fiule, în fiecare zi să faci atât cât îţi este lăţimea așternutului; astfel va spori lucrul tău și nu te vei descuraja’. Tânărul a făcut așa și în scurtă vreme ogorul a fost curăţat.

La fel și tu, frate, lucrează puţin câte puţin și nu te descuraja; iar Dumnezeu te va așeza iarăși, cu harul Său, în rânduiala ta de odinioară”. Fratele a ascultat și, șezând cu răbdare, a făcut după cum îl învăţase Bătrânul. și, cu harul lui Dumnezeu, a aflat odihnă.

pdf-logo