Γέρ. Ιωσήφ Βατοπαιδινός

Γέρων Ιωσήφ Βατοπαιδινός (ποίημα)

14 Αυγούστου 2009

Γέρων Ιωσήφ Βατοπαιδινός (ποίημα)

200px-Megaloschema1

Το Μεγάλο Σχήμα που φοράνε οι μοναχοί

Γρηγορών προσευχόμενος αγγελόμορφος ασκητής,

Εράσμιον τέκνον Αγάπης Θείας εκλεχθείς,

Ροδόσταμα ευγενούς καρδίας αγαθής.

Ωραιότης αγγελικής υπερκοσμίου κλήσεως

Νυμφίον Ιησού προσκεκλημένος υπέρ φύσεως.

Iωσήφ Σπηλαιώτου αγιοπνευματικόν τέκνον,

Ωράισμα πολυμόχθων ζηλοφόρων ασκήσεων,

Σιωπή ησυχίας μυσταγωγικών αποκαλύψεων,

Ηδύτης ουρανίου χάριτος, μέλλοντος κλέους

Φανέρωσις απεράντου αγιοτριαδικού ελέους!

Βατοπαίδιον, πεδίον πνευματικών μαχών,

Ασωμάτων – ενσωμάτων αγγελική συνεργία,

Τελειότης εν Πνεύματι Αγίω θαυμάσια,

Ομορφιά αφιερωμένων αγωνιστριών ψυχών,

Παραμυθίας Θεομήτορος μητρική προστασία.

Αγίου Όρους ευλαβικότερπνον προσκύνημα,

Iχνηλασία ακολούθων αγιοφόρων πατέρων.

Διδαγμάτων πλούτος συγγραφικής θεογνωσίας,

Iεραποστολής, ακτημοσύνης, φιλανθρωπίας έργον.

Ναυάγιον μοχθηρών συκοφαντών κακοργάνων.

Ολβιότης θεαρέστων ταπεινών διακονητών,

Σωτήρος Χριστού επουράνια επιβράβευσις!

Τό χαμόγελον εις τήν αίωνιότηταν θαυμάζομεν

τον Άγιον Τριαδικόν Θεόν χαίροντες δοξάζομεν!

Αιωνία σας ή μνήμη αξιομακάριστε π. Ιωσήφ!

Μαρία Πολίτη

Θεσσαλονίκη, 9 Ιουλίου 2009