Αρχείο ημέρας

16 Αυγούστου 2009

«Μακάριοι οι εν Κυρίω αποθνήσκοντες, τα δε έργα αυτών ακολουθεί μετ΄αυτών» (Αποκ. ιδ΄ 13)

Κατηγορίες: Γέρ. Ιωσήφ Βατοπαιδινός

Θάνατος – Εορτή Καθηγητής Χαραλάμπης Μ. Μπούσιας, Μέγας Υμνογράφος της των Αλεξανδρέων Εκκλησίας Ο Απόστολος Παύλος στην προς Φιλιππησίους Επιστολή...

Περισσότερα

Θείας Χάριτος Εμπειρίες, Γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής (12)

Κατηγορίες: Άγ. Ιωσήφ Ησυχαστής, Άγιοι - Πατέρες - Γέροντες, Γέρ. Ιωσήφ Βατοπαιδινός, Έργα Γέρ. Ιωσήφ

Συνέχεια από (11) (+Γέροντος Ιωσήφ Βατοπαιδινού) 11. Κοινωνία των Αχράντων Μυστηρίων υπό αγγέλου. Την εποχή αυτή σταμάτησαν εις τα καλύβια...

Περισσότερα