Αρχείο ημέρας

20 Αυγούστου 2009

Θείας Χάριτος Εμπειρίες, Γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής (15)

Κατηγορίες: Άγ. Ιωσήφ Ησυχαστής, Άγιοι - Πατέρες - Γέροντες, Γέρ. Ιωσήφ Βατοπαιδινός, Έργα Γέρ. Ιωσήφ

Συνέχεια από (14) (+Γέροντος Ιωσήφ Βατοπαιδινού) 15. Οι όροι της χρείας εις την πνευματικήν ζωήν. Έτσι να κάνετε και εσείς...

Περισσότερα