PsaltireaRomânesc

Psalmul 1 (Ρουμανικά, Romanian)

28 Αυγούστου 2009

davidPsalm lui David, fără titlu la evrei

Fericit bărbatul care n-a mers în sfatul necredincioşilor, şi în calea păcătoşilor nu s-a aflat, şi pe scaunul pierzătorilor n-a şezut. 2Ci în legea Domnului e voia lui şi întru legea Lui va cugeta ziua şi noaptea. 3Şi va fi ca pomul cel răsădit lângă trecătorile apelor, care roada lui va da în vremea lui, şi frunza lui nu va cădea, şi toate, oricâte va face, vor fi îndreptate. 4Nu sunt aşa necredincioşii, nu sunt aşa, ci ca praful pe care-l aruncă vântul de pe faţa pământului. 5Pentru aceasta nu se vor ridica necredincioşii la judecată, nici păcătoşii în sfatul drepţilor, 6căci cunoaşte Domnul calea drepţilor, şi calea necredincioşilor va pieri.