Μήνυμα ημέρας

Το μήνυμα της ημέρας

3 Σεπτεμβρίου 2009

Το μήνυμα της ημέρας

Christ from the Deisis, Refectory

Ο Χριστός είπε ότι εγώ είμαι η αλήθεια,

δεν είπε ότι εγώ είμαι η συνήθεια.

Άγιος Κυπριανός Καρθαγένης