PsaltireaRomânesc

Psalmul 4 (Ρουμανικά, Romanian)

4 Σεπτεμβρίου 2009

Psalmul 4 (Ρουμανικά, Romanian)

davidLa sfârşit, în cântări, psalm lui David

Când am strigat m-ai ascultat, Dumnezeul dreptăţii mele, întru primejdie m-ai lărgit. 2Milostiveşte-Te spre mine şi ascultă rugăciunea mea. 3Fii ai oamenilor, până când grei la inimă? Pentru ce iubiţi deşertăciunea şi căutaţi minciuna? 4Să cunoaşteţi că minunat a făcut Dumnezeu pe cel cuvios al Său. Domnul mă va asculta când voi striga către Dânsul. 5Mâniaţi-vă dar nu păcătuiţi; de cele ce ziceţi în inimile voastre, în aşternuturile voastre să vă pocăiţi. Jertfiţi jertfa dreptăţii şi nădăjduiţi în Domnul. Mulţi zic: „Cine ne va arăta nouă cele bune?” 7Însemnatu-s-a peste noi lumina feţei Tale, Doamne. Dat-ai bucurie în inima mea. 8Din roada grâului, vinului şi untdelemnului lor s-au înmulţit. 9Cu pace împreună mă voi culca şi voi dormi, 10căci Tu Doamne îndeosebi întru nădejde m-ai aşezat.