Μήνυμα ημέρας

Το μήνυμα της ημέρας

5 Σεπτεμβρίου 2009

Το μήνυμα της ημέρας

Άγιος Γρηγόριος Θεολόγος. Φορητή εικόνα 14ος αι. Ι.Μ.Μ. Βατοπαιδίου.

Άγιος Γρηγόριος Θεολόγος. Φορητή εικόνα 14ος αι. Ι.Μ.Μ. Βατοπαιδίου.


Άνθρωπος, κόσμος δεύτερος εν μικρώ μέγας

Άγιος Γρηγόριος Θεολόγος