Αρχείο ημέρας

8 Σεπτεμβρίου 2009

Θείας Χάριτος Εμπειρίες, Γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής (24)

Κατηγορίες: Άγ. Ιωσήφ Ησυχαστής, Άγιοι - Πατέρες - Γέροντες, Γέρ. Ιωσήφ Βατοπαιδινός, Έργα Γέρ. Ιωσήφ

Συνέχεια από (23) (+Γέροντος Ιωσήφ Βατοπαιδινού) Επιστολή 7 (απόσπασμα) Προς Εργίνα., την αδελφή του. θα έλθη σε έπίγνωσι και...

Περισσότερα