Μήνυμα ημέρας

Το μήνυμα της ημέρας

14 Σεπτεμβρίου 2009

Geron Efraim

Η χαρά της ανθρώπινης ζωής πηγάζει από τον Σταυρό

Γέροντας Εφραίμ Κατουνακιώτης