Πολυμέσα - Multimedia

Ηχητικά ντοκουμέντα από την πανήγυρη της Αγίας Ζώνης (1)

15 Σεπτεμβρίου 2009

Ηχητικά ντοκουμέντα από την πανήγυρη της Αγίας Ζώνης (1)

VatopaidiFriend: Κάποιος αγαπητός φίλος και συνεργάτης του ιστολογίου μας που παρευρέθηκε στην πανήγυρη της Αγίας Ζώνης στο Βατοπαίδι μας έστειλε υπέροχα ηχητικά ντοκουμέντα, και μερικά από αυτά θα αναρτήσουμε.

IMG_2866

Αρχίζουμε από την Καταβασία  της Ενάτης Ωδής, που την ψάλλουν μπροστά από την Αγία Ζώνη εκτός από τους βατοπαιδινούς πατέρες και οι… Γέρων Δανιήλ των Δανιηλαίων, Γέρων Σπυρίδων των Γερασιμαίων, παπα Θωμάς των Θωμάδων, παπα Φίλιππος, Δημήτριος Νεράντζης κ.ά.

Το κείμενο της Καταβασίας είναι το εξής:

Αγγελοι την Ζώνην της Θεοτόκου, ορώντες καταπλήττονται, πώς παραδόξως παρέχει, τοις προσιούσι την χάριν.

Άπας γηγενής, σκιρτάτω τω πνεύματι, λαμπαδουχούμενος· πανηγυριζέτω δε, αΰλων Νόων φύσις γεραίρουσα, την ιεράν Κατάθεσιν της υπερτίμου Αγνής, θείας Ζώνης, Χαίροις αυτή κράζουσα, Θεοτόκε Αγνή Αειπάρθενε

Μπορείτε να ακούσετε την όμορφη και επιβλητική αυτή καταβασία:

Katabasia