Μήνυμα ημέρας

Το μήνυμα της ημέρας

15 Σεπτεμβρίου 2009
Christ

Χριστός Παντοκράτωρ, 13ος αι. Ιερά Μονή Χιλανδαρίου.

Εντολή νέα σας δίνω, να αγαπάτε αλλήλους, καθώς Εγώ σας αγάπησα, έτσι να αγαπάτε και εσείς ο ένας τον άλλο. Από αυτό θα ξέρουν όλοι ότι είστε μαθητές μου (Ιωάν. 13, 34-35)