PsaltireaRomânesc

Psalmul 5 (Ρουμανικά, Romanian)

15 Σεπτεμβρίου 2009

Psalmul 5 (Ρουμανικά, Romanian)

Prophet and King DavidLa sfârşit, pentru cea care moşteneşte, psalm lui David

Graiurile mele auzi-le Doamne, înţelege strigarea mea, 2ia aminte la glasul ru­găciunii mele, Împăratul meu şi Dumnezeu meu, 3căci către Tine mă voi ruga, Doamne. 4Dimineaţa vei auzi glasul meu, dimineaţa voi sta înaintea Ta şi mă vei vedea; căci nu eşti Dumnezeu care vrea fărădelegea. 5Nu va locui lângă Tine cel ce vicleneşte, nici nu rămân cei ce calcă legea în faţa ochilor Tăi. 6Urât-ai pe toţi cei ce lucrează fărădelegea, pierde-vei pe toţi cei ce grăiesc minciuna. 7De bărbatul ucigaş şi viclean Se scârbeşte Domnul. 8Îar eu întru mulţimea milei Tale intra-voi în casa Ta, închina-mă-voi spre locaşul cel sfânt al Tău întru frica Ta. 9Doamne, povăţuieşte-mă întru dreptatea Ta, din pricina vrăjmaşilor mei îndreptează înaintea Ta calea mea. 10Căci nu este în gura lor adevăr, inima lor este deşartă. 11Mormânt deschis e gâtlejul lor, cu limbile lor viclenesc. Judecă-i pe ei, Dumnezeule. 12Să cadă din sfaturile lor, după mulţimea necredinţei lor alungă-i pe dânşii, căci mult Te-au amărât, Doamne, 13şi să se bucure toţi cei ce nădăjduiesc în Tine. În veci se vor veseli şi Te vei sălăşlui întru ei, 14şi se vor lăuda cu Tine toţi cei ce iubesc numele Tău. Căci Tu vei binecuvânta pe cel drept, Doamne, 15căci cu arma bunei-voiri ne-ai încununat pe noi.