Μήνυμα ημέρας

Το μήνυμα της ημέρας

19 Σεπτεμβρίου 2009

05_EldIosif

Στο τέλος της εξαντλητικής υπομονής φαίνεται αισθητά η Χάρις του Θεού

Γέρων Ιωσήφ Ησυχαστής (1897-1959)