PsaltireaRomânesc

Psalmul 6 (Ρουμανικά, Romanian)

20 Σεπτεμβρίου 2009

Psalmul 6 (Ρουμανικά, Romanian)

Prophet and King DavidLa sfârşit, în cântări, pentru a opta, psalm lui David

Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri, nici cu urgia Ta să mă cerţi. 2Miluieşte-mă Doamne, căci neputincios sunt. Tămăduieşte-mă Doamne, căci s-au tulburat oasele mele, 3şi sufletul meu s-a tulburat foarte, şi Tu Doamne, până când? 4Întoarce-Te Doamne, izbăveşte sufletul meu, mântuieşte-mă pentru mila Ta, 5căci nu este întru moarte cel ce Te pomeneşte pe Tine, şi în iad cine se va mărturisi Ţie? 6Ostenit-am întru suspinul meu, scălda-voi în toate nopţile patul meu, cu lacrimile mele aşternutul meu voi uda. 7Tulburatu-s-a de mânie ochiul meu, învechitu-m-am întru toţi vrăjmaşii mei. 8Depărtaţi-vă de la mine toţi cei ce lucraţi fărădelegea, căci a ascultat Domnul glasul plângerii mele, 9auzit-a Domnul rugămintea mea, Domnul rugăciunea mea a primit. 10Să fie ruşinaţi şi tulburaţi toţi vrăjmaşii mei, să se întoarcă şi degrabă să fie ruşinaţi foarte.