Αρχείο ημέρας

23 Σεπτεμβρίου 2009

Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, ΦΤΩΧΟΣ ΑΓΙΟΣ (διήγημα) (3)

Κατηγορίες: Επιστήμες, Τέχνες & Πολιτισμός

Συνέχεια από (2) Γ΄ Περί τας αρχάς της προλαβούσης εκατονταετηρίδος πειρατικόν πλοίον πλήρες αγρίων και αιμοχαρών Βαρβαρέζων προσωρμίσθη διά νυκτός...

Περισσότερα

Θείας Χάριτος Εμπειρίες, Γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής (34)

Κατηγορίες: Άγ. Ιωσήφ Ησυχαστής, Άγιοι - Πατέρες - Γέροντες, Γέρ. Ιωσήφ Βατοπαιδινός, Έργα Γέρ. Ιωσήφ

Συνέχεια από (33) (+Γέροντος Ιωσήφ Βατοπαιδινού) ΕΜΜΕΤΡΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ (Γέροντα Ιωσήφ Ησυχαστή) 3. Εγκώμιον εις την έρημον. Ω, ερημία μου γλυκεία,...

Περισσότερα