PsaltireaRomânesc

Psalmul 10 (Ρουμανικά, Romanian)

2 Οκτωβρίου 2009

Psalmul 10 (Ρουμανικά, Romanian)

Prophet and King DavidLa sfârşit, psalm lui David

Spre Domnul am nădăjduit, cum veţi zice sufletului meu: „Îndepărtează-te spre munţi ca o vrabie?” 2Căci iată, păcătoşii au încordat arcul, gătit-au săgeţi în tolbă ca să săgeteze întru întuneric pe cei drepţi cu inima. 3Căci ceea ce Tu ai întărit ei au surpat; dar dreptul ce a făcut? 4Domnul este în locaşul Său cel sfânt, Domnul în cer are tronul Lui. 5Ochii Lui la cel sărman privesc, genele Lui cercetează pe fiii oamenilor. 6Domnul cercetează pe cel drept şi pe cel necredincios; iar cel ce iubeşte nedreptatea îşi urăşte sufletul său. 7Ploua-va peste cei păcătoşi laţuri, foc şi pucioasă şi suflare de vifor este partea paharului lor, 8căci drept este Domnul şi dreptatea a iubit, la cele drepte a privit faţa Lui.