Αρχείο ημέρας

3 Οκτωβρίου 2009

ΟΣΙΟΣ ΝΗΦΩΝ, ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΝΗΣ – Ο Άγιος των μετανοούντων (3) – Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ

Κατηγορίες: Άγιοι - Πατέρες - Γέροντες

Συνεχεια από (2) Κάποια μέρα δίνοντας μου συμβουλές μου είπε μεταξύ άλλων: – Πρόσεχε πολύ, όταν βρίσκεσαι στην εκκλησία με...

Περισσότερα