Μήνυμα ημέρας

Το μήνυμα της ημέρας

6 Οκτωβρίου 2009
Ο αστερισμός Nebula που δημιουργείται από αέρια και σκόνη

Ο αστερισμός Nebula που δημιουργείται από αέρια και σκόνη

Ως εμεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία εποίησας!

Ψαλμός 103, 24