Μήνυμα ημέρας

Μήνυμα της ημέρας

13 Οκτωβρίου 2009

blind justice?

«Τιμή μας όταν μας κατηγορούν αυτοί που είναι κατηγορούμενοι»