PsaltireaRomânesc

Psalmul 12 (Ρουμανικά, Romanian)

18 Οκτωβρίου 2009

Psalmul 12 (Ρουμανικά, Romanian)

Prophet and King DavidLa sfârşit, psalm lui David

Până vând, Doamne, mă vei uita, până la sfârşit? Până când întorci faţa Ta de la mine? 2Până vând voi pune sfaturi în sufletul meu, dureri în inima mea ziua şi noaptea? 3Până când se va înălţa vrăjmaşul meu asupra mea? 4Caută spre mine, ascultă-mă Doamne Dumnezeul meu, luminează ochii mei, ca nu cumva să adorm întru moarte, nu cumva să zică vrăjmaşul meu: „Întăritu-m-am asupra lui.” 5Cei care mă necăjesc se vor bucura dacă mă voi clătina; eu însă spre mila Ta am nădăjduit, 6bucura-se-va inima mea de mântuirea Ta. Cânta-voi Domnului Celui ce mi-a făcut mie bine, şi voi cânta numelui Domnului Celui Preaînalt.