PsaltireaRomânesc

Psalmul 13 (Ρουμανικά, Romanian)

26 Οκτωβρίου 2009

Psalmul 13 (Ρουμανικά, Romanian)

Prophet and King DavidLa sfârşit, psalm lui David

Zis-a cel fără de minte întru inima lui: „Nu este Dumnezeu.” 2Stricatu-s-au şi s-au făcut urâţi întu meşteşugurile lor, nu este cel ce face bunătate, nu este până la unul. 3Domnul din cer S-a plecat spre fiii oamenilor, ca să vadă dacă este cel ce pricepe sau cel care caută pe Dumnezeu. 4Toţi s-au abătut, împreună netrebnici s-au făcut, nu este cel ce face bunătate, nu este până la unul. 5Au nu vor cunoaşte toţi cei ce fac fărădelegea? Cei ce mănâncă pe poporul meu întru mâncare de pâine, pe Domnul nu l-au chemat. 6Acolo s-au temut cu frică unde nu era frică, căci Domnul este în neamul drepţilor. 7Sfatul săracului l-aţi ruşinat, căci Domnul este nădejdea lui. 8Cine va da din Sion mântuire lui Israel? Când va întoarce Domnul robimea norodului Său, bucura-se-va lacov şi se va veseli Israel.