Μήνυμα ημέρας

Μήνυμα της ημέρας

30 Οκτωβρίου 2009

«Ο σκοπός σου δεν είναι να ψάξεις για την αγάπη, αλλά απλά να ψάξεις και να βρείς ὀλα τα εμπόδια μέσα σου που έχεις χτίσει για να την εμποδίσεις». 

Jalal ad-Din Rumi
Πέρσης ποιητής του 13ου αιώνα