Άγιοι - Πατέρες - Γέροντες

Μέγας Βασίλειος: Δεν γνωρίζεις, άνθρωπε;

10 Νοεμβρίου 2009

Μέγας Βασίλειος: Δεν γνωρίζεις, άνθρωπε;

Basil of Caesarea

Δεν γνωρίζεις, άνθρωπε, ότι γυμνός εξήλθες από την κοιλιά της μητρός σου, και πάλι γυμνός θα απέλθεις από αυτό τον κόσμο; Που, λοιπόν, βρήκες τα αγαθά; Εάν πεις ότι αυτομάτως τα βρήκες, τότε είσαι άθεος, δίοτι δεν αναγνωρίζεις ούτε τον Δημιουργόν, ούτε ότι εις εσένα τα εδώρισε.

Εάν ομολογείς ότι τα αγαθά προέρχονται από τον Θεό, τότε διά ποίον λόγον σου τα έδωκε; Μήπως είναι άδικος ο Θεός, εσύ να έχεις απ’ όλα τα αγαθά και ο συνάνθρωπός σου να πένεται; Όχι! Αλλά εσύ μεν να αμειφθείς ως καλός διαχειριστής των αγαθών, εκείνος δε να τιμηθεί διά την υπομονήν του.

Εάν σε θαμβώνουν τα χρήματα, διότι νομίζεις ότι αυτά φέρουν τιμή και δόξα, πρόσεχε διά να ιδείς ότι φέρει πολλή περισσότερη δόξα το να ονομάζεσαι πατέρας χιλιάδων παιδιών, παρά να έχεις εις το χρηματοκιβώτιο σου χιλιάδες χρημάτων. Διότι τα μεν χρήματα θα τα αφήσεις εδώ εις την γη, και μάλιστα χωρίς να θέλεις, την δόξα, όμως, για την ευεργεσίες και τα καλά έργα σου θα την πάρεις μαζί σου και θα την απολαύσεις ενώπιον του Θεού, όταν κατά την ημέρα της Κρίσεως πλήθος ανθρώπων πλησίον του κοινού Κριτού θα σε ονομάζει τροφοδότη και ευεργέτη και θα σου αποδίδει όλα τα ονόματα της φιλανθρωπίας.