PsaltireaRomânesc

Psalmul 14 (Ρουμανικά, Romanian)

10 Νοεμβρίου 2009

Psalmul 14 (Ρουμανικά, Romanian)

Prophet and King David

La sfârşit, psalm lui David

Doamne, cine va pribegi în sălaşul Tău, sau cine se va sălăşlui în muntele cel sfânt al Tău? 2Cel ce umblă fără prihană şi face dreptate, 3cel ce grăieşte adevărul în inima sa, care nu a viclenit cu limba lui, 4şi nu a făcut rău aproapelui său, şi ocară nu a luat împotriva celor de lângă el. 5Defăimatu-s-a înaintea lui cel ce vicleneşte, iar pe cei ce se tem de Domnul îi slăveşte. 6Cel ce se jură aproapelui său şi nu se leapădă, argintul său nu l-a dat cu camătă, şi daruri asupra celor nevinovaţi n-a luat. 7Cel ce face acestea nu se va clătina în veac.