Μήνυμα ημέρας

Μήνυμα της ημέρας

18 Νοεμβρίου 2009

Η ζωή είναι αιώνια, η αγάπη είναι αθάνατη, ο θάνατος είναι μόνο ένας ορίζοντας.

Ανώνυμος