Μήνυμα ημέρας

Μήνυμα της ημέρας

21 Νοεμβρίου 2009

Μήνυμα της ημέρας

Το χρήμα μπορεί να αγοράσει τα πάντα?