Μήνυμα ημέρας

Μήνυμα της ημέρας

22 Νοεμβρίου 2009

Ει ανηγγέλη σοι, άνθρωπε, τί καλόν; Ή τί Κύριος εκζητεί παρά σού, αλλ’ ή του ποιείν κρίσιν και αγαπάν έλεον και έτοιμον είναι του πορεύεσθαι μετά του Κυρίου Θεού σου; (Δεν αναγγέλθηκε σε σένα, άνθρωπε, τί είναι καλό; Τί άλλο ζητά από σένα ο Κύριος, παρά να κάνεις το δίκαιο και να αγαπάς την ευσπλαχνία και να είσαι έτοιμος να πορεύεσαι μαζί με τον Κύριο τον Θεό σου;)

Μιχαίας ΣΤ΄8