Μήνυμα ημέρας

Μήνυμα της ημέρας

30 Νοεμβρίου 2009

Μήνυμα της ημέρας

Πιο σημαντικό και από την πνευματική μελέτη και άσκηση και από την εργασία τους είναι για τους γονείς το μεγάλωμα των παιδιών τους. Γι’ αυτό θα πρέπει σε βάρος όλων των άλλων δραστηριοτήτων τους να βρίσκουν αρκετό χρόνο και να τον περνούν με τα παιδιά τους.

Γέροντας Παΐσιος