Μύθοι Αισώπου

Μύθοι Αισώπου: «Γάτα και πετεινός»

30 Νοεμβρίου 2009

Μύθοι Αισώπου: «Γάτα και πετεινός»

Εικονογράφηση: Χρήστος Γουσίδης