Αρχείο μήνα

Νοέμβριος 2009

Τα γηρατειά

Κατηγορίες: Γενικά Θέματα

(Η πιό δυσφημισμένη ηλικία). Τα γηρατειά, η τρίτη λεγόμενη ηλικία, είναι σίγουρα η πιό δυσφημισμένη και ανεπιθύμητη ηλικία. Οι περισσότεροι...

Περισσότερα