Πολυμέσα - Multimedia

Μια ωραία φωτογραφία από το Χόνγκ Κόνγκ

10 Δεκεμβρίου 2009

Πατήστε στην φωτογραφία για ένα link σε μια ωραία φωτογραφία. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού σας στην κορυφή της φωτογραφίας. Θα προσέξετε ότι είναι 6:10 μμ. Φέρτε το δείκτη κάτω αργά χωρίς να πατάτε το κουμπί του ποντικιού. Μην πατήσετε δεξιά ή αριστερά.

Click on the photo for a link to a cool photo. Place your cursor at the top of the photo.  You will notice it is 6:10 PM.  Bring the mouse down slowly over the photo without pressing the button on the mouse.  Do not right- or left-click.