Μήνυμα ημέρας

Μήνυμα της ημέρας

19 Δεκεμβρίου 2009

Αν θέλει ο άνθρωπος, από το πρωί μέχρι το βράδυ, φθάνει τα θεία μέτρα.

Αββάς Αλώνιος