Μήνυμα ημέρας

Μήνυμα της ημέρας

21 Δεκεμβρίου 2009

Αυτός ενηνθρώπησεν, ίνα ημείς θεοποιηθώμεν.

Μέγας Αθανάσιος