Μήνυμα ημέρας

Μήνυμα της ημέρας

21 Δεκεμβρίου 2009

Μήνυμα της ημέρας

Αυτός ενηνθρώπησεν, ίνα ημείς θεοποιηθώμεν.

Μέγας Αθανάσιος