Μήνυμα ημέρας

Μήνυμα της ημέρας

27 Δεκεμβρίου 2009

Τί σοι προσενέγκωμεν Χριστέ, ότι ώφθης επί γης ως άνθρωπος δι’ ημάς; έκαστον γαρ των υπό σού γενομένων κτισμάτων, την ευχαριστίαν σοι προσάγει· οι άγγελοι τον ύμνον, οι ουρανοί τον αστέρα, οι μάγοι τα δώρα, οι ποιμένες το θαύμα, η γη το σπήλαιον, η έρημος την φάτνην· ημείς δε μητέρα Παρθένον· ο προ αιώνων Θεός ελέησον ημάς.

Τροπάριο του Εσπερινού των Χριστουγέννων