Επιστήμες, Τέχνες & Πολιτισμός

Θυμήσου με…

22 Ιανουαρίου 2010

Ιησού μου, ο γλυκύς και ωραίος,

ήρθες προς το ελάχιστο πλάσμα σου!

Η ζωή, η χαρά, η ευωδία

των αχράντων αγγέλων,

ήρθες να ευφράνεις τον αχρείο σου δούλο.

Καλώς ήρθες «ο τα πάντα πληρών»,

ο επέκεινα κάθε ευφροσύνης·

ευλογημένος ο ερχόμενος!

Θυμήσου με στη δόξα σου,

στα κάλλη του παραδείσου.

Θυμήσου με στον ουρανό,

στους ύμνους των αγγέλων.

Θυμήσου με,

ο ευλογητός των Χερουβίμ και των Σεραφίμ,

θείο απαύγασμα του Πατέρα.

Θυμήσου με,

της αθάνατης φιλανθρωπίας

το απέραντο πέλαγος.

Όσο θʼ αναπνέω,

Κύριέ μου Ιησού Χριστέ, να μʼ ελεείς.

Μείνε κοντά μου

και δείχνε μου το δρόμο

προς την αιωνιότητα

 

Πηγἠ: http://www.gerontas.com/content/view/1314/168/