Γενικά Θέματα

Ο «Σπορέας Αστρων»

23 Ιανουαρίου 2010

Ο «Σπορέας Αστρων»

Ο “Σπορέας Αστρων” είναι ένα άγαλμα που βρίσκεται στο Kaunas, Lituania. Την ημέρα περνάει απαρατήρητο κι ‘ άλλος μπρούτζος, σοβιετική κληρονομιά…

Ημέρα

όμως…

σαν φτάνει η νύχτα, το άγαλμα ξαναβρίσκει τ’ όνομα του

Μην σταματάς να σπέρνεις αστέρια ακόμα κι’ όταν δεν φαίνονται με γυμνό μάτι